کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

مسئول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان خبر داد

اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم استان در تعطیلات نوروز

مسئول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان از اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم استان درتعطیلات نوروز خبر داد.

دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افسران جوان جنگ نرم

سخنرانی دکتر حسن عباسی در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افسران جوان جنگ نرم

سخنرانی دکتر حسن عباسی در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افسران جوان جنگ نرم با موضوع عصر سیاست درهای بسته برای استقلال اقتصادی

با حضور حسن عباسی؛

اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افسران جنگ نرم در زنجان برگزار شد+ گزارش تصویری

با حضور حسن عباسی؛ رئیس اندیشکده یقین،اختتامیه جشنواره ملی افسران جنگ نرم در زنجان برگزار شد.

آخرین اخبار