مسئول فاوا و فضای مجاز ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان:

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

مسئول فاوا و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: موضوع راه‌ان...

سید محمد موسوی فعال دانشجویی دانشگاه زنجان:

16 آذر روز تبلور آرمان خواهی، استقلال طلبی و آزادی خواهی دانشجویان است

سید محمد موسوی فعال دانشجویی دانشگاه زنجان، اظهار داشت: 16 آذر روز تبلور آرمان خواهی، استقلال طلبی و آزادی خواهی دانشجویان است.

نجفی مسئول واحدخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان:

دولت به جای ماله کشی برجام، نقض آن توسط آمریکا را در جوامع بین المللی پیگیری کند

نجفی مسئول واحدخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان: دولت به جای ماله کشی برجام، نقض آن توسط آمریکا را در جوامع بین المللی پیگیری کند.

مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان:

دل بستن به برجام به منزله تکیه بر دیواری شکسته بود/ دولت و مجلس در قبال نقض برجام موضع گیری کند

مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان اظهار داشت: دل بستن به برجام به منزله تکیه بر دیواری شکسته بود./ دولت و مجلس در قبال نقض برجام موضع ...

آخرین اخبار