مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان:

انتظارمان از استاندار جدید زنجان انتخاباتی نکردن زودهنگام فضای استان و باج ندادن به عناصر فتنه و ضدنظام است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان اظهار داشت: انتظارمان از استاندار جدید زنجان انتخاباتی نکردن زودهنگام فضای استان و باج ندادن به عناصر فتنه و ...

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان:

علیرغم سخت گیری ها و جدال با دولت قبلی، مجلس در قبال ضعف های زنگنه بی تفاوت است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان اظهار داشت: علیرغم سخت گیری ها و جدال با دولت قبلی، مجلس در قبال ضعف های زنگنه بی تفاوت است.

مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان:

گفتمان سازی و الگو سازی اقتصاد مقاومتی محوری ترین هدف جشنواره افسران جنگ نرم است / نفرات برگزیده سال های قبل این جشنواره از برگزیدگان

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان اظهار داشت: گفتمان سازی و الگو سازی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از محوری ترین هدف جشنواره افسران جنگ نرم محسوب می ...

فراخوان و ثبت نام چهارمین جشنواره ملی دانشجویی افسران جوان جنگ نرم

اعلام جزئیات چهارمین جشنواره ملی دانشجویی افسران جوان جنگ نرم

مسئول چهارمین جشنواره ملی افسران جوان جنگ نرم جزئیات جشنواره چهارم را که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد اعلام کرد

آخرین اخبار